Tarih yazıları

2800 yıllık esrarengiz piramitte şaşırtan bulgu!

2800 yıllık esrarengiz piramitte şaşırtan bulgu!

Uzmanlar El Kastillo olarak da bilinen piramidin ilk hali olduğu düşünülen bir yapıya ulaşıldığını açıkladı. 3 AŞAMALI OLARAK İNŞA EDİLDİ Piramidin içinde ikinci bir piramit olduğu 19’ncu yüzyılın başlarında keşfedilmişti. Ancak arkeologların yeni yapıyı keşfinin ardından piramidin 3 aşamalı olarak inşa edildiği …

Sanayi Devrimi

İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçişe “Sanayi Devrimi” denilmiştir. Sanayi devrimi buhar gücüyle çalışan makinelerin dokuma sektöründe kullanılmasıyla ilk önce İngiltere’de başlamıştır. XVIII. yüzyılın ortalarında başlayan Sanayi Devrimi diğer Avrupa ülkelerine geçmiş ve dünyada sosyal, ekonomik, siyasal …

Fransız İhtilali’nin nedenleri ve Osmanlı Devleti’ne etkileri?

Fransız ihtilali’nin çıkmasında; Kralın baskıcı bir yönetim kurması Halkın sınıflara ayrılması ve soylular ile halk arasında büyük eşitsizliklerin olması Fransız aydınlarının mutlak krallık rejimini eleştiren eserler yazmaları Fransa’da ekonomik sıkıntıların büyümesi İngiltere’de meşrutiyet rejiminin, Amerika’da İnsan Hakları Beyannamesi ve cumhuriyetin ilan edilmesinin …

Avrupa’da Reform hareketinin sebepleri ve sonuçları nelerdir?

XVI. yüzyılda Katolik mezhebindeki bozulmalar larşısında ilk olarak Almanya’da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına “Reform” denir. Reform hareketlerinin başlamasında; Katolik kilisesinin bozulması ve bazı zümrelerin çıkarlarına uygun hareket etmesi Matbaanın kurulmasıyla İncil’in Latince’den İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi ulusal dillere çevrilmesi ve …

Rönesans, Rönesansın sebepleri, sonuçları nedir?

Avrupa’da XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanındaki büyük yenilik, gelişme ve anlayışlara “Rönesans” denir. Rönesans hareketlerinin başlamasında; Haçlı Seferleri ile İslam dünyasındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin batıya taşınması Eski …

Coğrafi Keşiflerin sonuçları nelerdir?

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalıların yeni yollar, kıtalar ve canlılar tanımasına “Coğrafi Keşifler” denilmiştir. Coğrafi keşiflerin başlamasında; Pusu, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin gelişmesi Avrupa ülkelerinin Hindistan’daki hammadde kaynaklarına doğrudan ulaşmak istemeleri Ticaret yollarının Türklerin elinde olması ve Uzak Doğu’dan gelen malların Avrupalılara …