Sanayi Devrimi

İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçişe “Sanayi Devrimi” denilmiştir. Sanayi devrimi buhar gücüyle çalışan makinelerin dokuma sektöründe kullanılmasıyla ilk önce İngiltere’de başlamıştır. XVIII. yüzyılın ortalarında başlayan Sanayi Devrimi diğer Avrupa ülkelerine geçmiş ve dünyada sosyal, ekonomik, siyasal pek çok alanda derin izler bırakmıştır.

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları

 • Bol ve ucuz seri üretim başlamıştır.
 • Üretimin artması hammadde ve pazar ihtiyacını artırmıştır. Hammadde ve pazar bulma sorunu devletler arası rekabetlere yol açmıştır. I. Dünya Savaşı’nın en önemli nedeni bu rekabet olmuştur.
 • Sanayileşen devletler hammadde ve pazar ihtiyacını karşılamak için sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır.
 • El tazgahları ve küçük atölyeler kapanmış, bunların yerini büyük fabrikalar almıştır.
 • Köyden kente göç başlamış ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
 • Köyden kente göç nedeniyle Avrupa’da tarım ürünlerine ihtiyaç artmıştır.
 • Ticareti yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak için ulaşım sistemleri geliştirilmiştir.
 • Avrupa’da yaşam koşulları iyileşmiş ve kişisel özgürlükler artmıştır.
 • Kapitalizm, sosyalizm gibi fikir akımları ortaya çıkmıştır.

Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

 • Ucuz Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen el tezgahları ve atölyeler kapanmaya başlamış, işsizlik artmıştır.
 • Osmanlı Devleti dışarıya hammadde satan ve dışarıdan işlenmiş eşya alan bir ülke haline gelmiştir. Böylece ekonomik yönden Avrupa’ya bağlılık artmıştır.
 • Sanayileşen Avrupa devletleri sömürge amacıyla Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir