Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi – Muhyiddin İbn Arabî

Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi

Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi

Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi

Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi

 

Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi – Muhyiddin İbn Arabî Hz. tarafından tertip edilmiş bu hizb,edebi değeri yüksek hikmet içeren ve sıkıntılardandan kurtulma,tehlikeli durumlardan kurtulma,özellikle ;çeşitli düşman ve entrikalardan kurtulma,selamete erme ve bütün mahlukat tarafından sevilmek hoşgörülmek için okunabilir.

Arapçası yukarıda mevcut, arapça bilmeyenler için latince okunuşunuda veriyoruz,her ne kadar arapça telaffuzun yerini tutmasa da yardımcı olması vesilesiyle paylaşıyoruz.

Bismillahirrahmanrahim…Sübhane men el ceme külle cebbarin bi kudretihive ehata ilmühü bima fiy berrihi ve bahrihi tehassantü bi esmai hilletiy ekfaluha el azametü lillahi ve miftahuha.La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allahümme bi nuri vechikeh fazni min eşrari halkıke vahfazni men setruhu cemiylün ya vahiden ba’de külli ehadin.La tekilniy li ehadin bi hakkı.
Kul hüvallahü ehad.
İy vallahi ehad.iy vallahi ,iy vallahi,iy vallahi
Allahüs samed iy vallahi ,iy vallahi,iy vallahi
Lem yelid la vallahi, la vallahi ,la vallahi
velem yuled la vallahi, la vallahi ,la vallahi
ve lem yekün lehü küfüven ehad la vallahi, la vallahi ,la vallahi
Allahümme bi hakkı hazihissuretil acibetişşerifeti es elüke en tahcu beniy min külli şerrin.Yenzilü minessemai ve min külli şerrin yahrucu minel ardı.Ve min külli şerrin ma teliduhun nisaü bi elfi.La havle vela kuvvete illa billahiyl alliyyil aziym.
Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallâhü ehad.Allâhüssamed.Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yekünlehû küfüven ehad.Bismillahirrahmanirrahim Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.Bismillahirrahmanirrahim Kul e’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.Errahmânir’rahim.Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,İhdinessırâtel müstakîm.Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.Amin

Yorumlar

  1. ENES 2 Aralık 2018 Cevap
    • Yonetici 3 Aralık 2018 Cevap
      • ENES 3 Aralık 2018 Cevap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir