Kategoriler yazıları

Fücceten nedir?

Halk dilinde Fücceten şeklinde kullanılan, sözlükte fü’ceten olarak geçen kelime; Birdenbire, ansızın (ölmek) anlamına gelir, günümüzde çok kullanılan bir kelime olmamakla birlikte, en son Vodafone reklamında Beyazıt Öztürk tarafından kullanılmıştır. Burada gerçek anlamı dışında kulanılsada anlam itibari ile bütünlük göstermiştir. Osmanlıca’da kullanımına …

Bakanlar Kurulu Yapısı, Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Bakanlar Kurulu Nasıl Kurulur? • Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kurulur. • Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır. • Başbakanın milletvekili olması zorunludur. • Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. (milletvekili olma şartı …

Meclis Başkanının Görevleri Nelerdir?

• TBMM’yi doğrudan doğruya veya TBMM üye tamsayısının yazılı istemi üzerine toplantıya çağırmak • TBMM’nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek. • Cumhurbaşkanına; hastalık, yurtdışına çıkma, geçici olarak görevden ayrılması halinde yani cumhurbaşkanı seçilinceye kadar ona vekillik …

Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları (2001 yılındaki değişiklikle), Adalet bakanı (2001 yılındaki değişiklikle), Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve …

Milletvekili seçilme şartları nelerdir?

• 25 yaşını doldurmuş olmak • Türk vatandaşı olmak • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak • En az ilkokul mezunu olmak • Kısıtlı olmamak • Askerlik hizmetini yapmış olmak • Taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis cezası ile ağır hapis …

TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?

• Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.Kanun tasarısı ve teklifi TBMM’de görüşülme usül ve esasları içtüzükle düzenlenir. Kanun teklifi gerekçeli olarak TBMM’ye sunulur. Başkanlık ilgili komisyona sevk eder. Komisyon teklif ya da tasarıyı düzeltmek için …