Fransız İhtilali’nin nedenleri ve Osmanlı Devleti’ne etkileri?

Fransız ihtilali’nin çıkmasında;

 • Kralın baskıcı bir yönetim kurması
 • Halkın sınıflara ayrılması ve soylular ile halk arasında büyük eşitsizliklerin olması
 • Fransız aydınlarının mutlak krallık rejimini eleştiren eserler yazmaları
 • Fransa’da ekonomik sıkıntıların büyümesi
 • İngiltere’de meşrutiyet rejiminin, Amerika’da İnsan Hakları Beyannamesi ve cumhuriyetin ilan edilmesinin Fransız halkını etkilemesi

gibi nedenler etkili olmuştur.

Fransız İhtilali’nin Sonuçları

 • Avrupa ve dünyanın siyasal eşitsizliğe dayalı sosyal yapısı değişmiştir.
 • Mutlak krallık rejimi yerine demokrasi kavramı yaygınlaşmıştır
 • Eşitlik, Adalet ve Özgürlük gibi demokrasinin ana ilkeleri yaygınlaşmıştır.
 • Milliyetçilik prensibi siyasal bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin (imparatorlukların) parçalanmasına ve ulus devletlerin kurulmasına yol açmıştır.
 • Fransız İhtilali, Yeni Çağ’ın sonu, Yakın Çağ’ın başı kabul edilmiştir.
 • Monarşi ile yönetilen Avrupa devletleri ihtilal firkirlerinin yayılmasını önlemek için Fransa’ya savaş açmışlardır.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne olumlu ve olumsuz etkileri olmuştur.

Olumlu etkileri; Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler Osmanlı aydınları arasından yankı bulmuştur. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi, Yeni Osmanlıların ortaya çıkması, I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ve Kanun-i Esasi’nin hazırlanmasında Fransız İhtilali’nin etkileri olmuştur.

Olumsuz etkileri; Milliyetçilik akımı Osmanlı ülkesindeki azınlıkların bağımsızlık için ayaklanmalarına yol açmıştır. Milliyetçilik ayaklanmaları Osmanlı Devleti’nin dağılmasında en önemli etkiye sahiptir.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir