Ekoloji yazıları

Bitki Hormonları ve Görevleri nelerdir?

Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli hormonlara “oksinler” adı verilir. Oksinler, bitkinin gelişmesini tek başına değil, diğer hormonlarla birlikte gerçekleştirir. Yabani otları öldürmek, çiçek açma süresini uzatmak, kesik yerlerden köklerin çıkmasını sağlamak ve tozlaşmasız meyve oluşumuna yardım etmek maksadıyla tarımda suni …

Ormanın faydaları nelerdir?

Ormanların faydası sayılamacak kadar çoktur. Bunları başlıklar halinde irdeleyecek olursak; 1.Orman Ürünleri : Ormanlardan çeşitli ürünler elde edilmektedir. Bunları ana ve yan ürün olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. a.Ana Ürünler Ormanlardan elde edilen tomruk, endüstriyel odun, sanayi ve yakacak odun, maden direği, …

Proteinlerin yapısı ve görevleri nelerdir?

Yapılarında C, H, O ve N bulunur. Bazılarında  S de yer alır. Yapı taşları 20 çeşit amşnoasittir. Basit bir protein yüzlerce aminoasitin birleşmesi sonucu meydana gelir. Hücrelerin makromoleküllerinden olup, temel yapı maddesidirler. Solunumla ancak zor durumlarda yakılırlar. Solunum ürünü olarak H2O, üre, …

Yağlar (Lipit)’ın yapısı ve görevleri nelerdir?

Lipidler C, H, O atomlarından meydana gelir. Bazılarında fosfor ve azot gibi elementlerde yer alabilir. Yapısındaki oksijen oranı şekerlerden azdır. Yapılarında yağ asitleri, gliserol ve başka bazı maddeler bulunur. 3 yağ asidi + 1 gliserol → Yağ + 3 H2O Yağ asitleri …

Karbonhidratların yapısı

Karbonhidratlar, bütün hücrelerin en önemli enerji kaynaklarıdır. Genel formülleri Cn(H2O)n ile gösterilir. Bu formülde glikoz için “n” yerine 6 yazarsak, C6H12O6 olur. Solunum ürünleri H2O ve CO2’dir. Karbonhidratlar, bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturarak, bütün canlı hücrelerde zarın yapısına katılarak, DNA ve RNA’da …

Omurgalı hayvanların genel özellikleri nelerdir?

Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler olmak üzere beş önemli sınıfa ayrılırlar. Amfiyoksüs gibi birkaç hayvan türü ise ilkel kordalılar olarak adlandırılır. Bunlar denizlerde yaşar. Sadece sırt kısımlarında iskelet vardır. Omurgalıların genel özellikleri şunlardır; Omurgayla başlayan iç iskeletleri vardır. Sırtta sinir kordonu …