Din yazıları

Hz. İsa A.S.

Hz. İsa A.S.

Kur ’an-ı Kerîm ’de adı geçen ve israiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hz. İsa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene kadar önce doğmuştur. Yine batılı tarihçilere göre Hz. İsa (a.s) Romalıların elinde bulunan Yahudiye ’de Romalılardan Tiberius iktidarı döneminde otuz …
Hz. Yakub A.S.

Hz. Yakub A.S.

Kurân ’da adı geçen peygamberlerden biri. Ya ’kûb (a.s) ’in soyu, İshâk (a.s) vasıtasıyle İbrahim (a.s) ’a dayanmaktadır. O, İshak (a.s) ’in ve İshak (a.s) da İbrahim (a.s) ’in oğludur. Annesinin adı Refaka ’dir. Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur. Kardeşinin …
Hz. Üzeyr A.S.

Hz. Üzeyr A.S.

İsrailogullarina (Yahudilere) göre meshur bir peygamber olan Üzeyr (a.s) ’in adi Kur ’an-i Kerîm ’de geçmektedir. Fakat Islâm ’a göre onun peygamber olup olmadigi hususunda ihtilaf vardır. Üzeyr (a.s) ’in adi hakkinda da alimlerin farkli yorumlari vardir. Bazi alimlere göre onun adi …
Hz. Lut A.S.

Hz. Lut A.S.

Kur ’ân-ı Kerim ’de geçen peygamberlerden biri Lût (a.s) ile birlikte Hz. İbrahim ’in kardeşi Hârân ’ın oğludur. Lût (a.s), İbrahim (a.s) ile birlikte Harran ’dan Filistin ’e göç etti. Burada kıtlık baş gösterince Lût ve İbrahim (a.s.) beraberce Mısır ’a gittiler. …
Hz. Süleyman A.S.

Hz. Süleyman A.S.

Tarih, yaklaşık olarak İ.Ö. 970-931 yılları arasında yaşadığı düşünülen Hz. Davud ’un oğlu Hz. Süleyman ’ın kurduğu muhteşem krallığa şahitlik eder. Öyle ki Hz. Süleyman, babasından sınırları Mısır ’dan Fırat ’a kadar uzanan bir krallık devralmış ve kısa sürede hakimiyetini güçlendirmişti. Ve …
Hz. Salih A.S.

Hz. Salih A.S.

Sâlih Peygamber Semud kavmine gönderilen peygamber olup Nuh aleyhisselam ın oğullarından Sam ’ın neslinden olup Hz. Âdem ’in 19. kuşaktan torunudur. Âd kavmi helâk olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Sam ile Hicaz arasındaki Hicr denilen yere yerleşti. Semud ’un torunları Ad ’in …