Avrupa’da Reform hareketinin sebepleri ve sonuçları nelerdir?

XVI. yüzyılda Katolik mezhebindeki bozulmalar larşısında ilk olarak Almanya’da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına “Reform” denir.

Reform hareketlerinin başlamasında;

 • Katolik kilisesinin bozulması ve bazı zümrelerin çıkarlarına uygun hareket etmesi
 • Matbaanın kurulmasıyla İncil’in Latince’den İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi ulusal dillere çevrilmesi ve böylece Hristiyanların din adamlarının söyledikleriyle İncil’de yazılanların uymadığını görmeleri
 • Rönesans’ın etkisiyle özgür düşüncenin yayılması
 • Kilisenin elindeki yetkileri kullanarak halkı sömürmesi
 • Kilisenin para karşılığında “endülüjans” denilen ve günahların affedildiğini belirten kağıtlar dağıtması

etkili olmuştur.

Reform hareketlerini Almanya’da Wittenberg Üniversitesi’nde din bilgini olan Martin Luther başlatmıştır. Özellikle endülüjans satışına karşı olan Matin Luther 1517’de Wittenberg kilisesinin kapısına astığı bildiriyle papalığın günahları af yetkisinin olmadığını, Allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini , endülüjans belgesi satan din adamlarının suç işlediğini açıkladı.

Martin Luther’in görüşlerinden etkilenen köylüler ve şövalyeler ayaklanarak kilisenin mallarını yağmaladılar. Kral Şarlken sorunu çözebilmek için 1529’da Diyet Meclisi’ni topladı. Burada yeni mezhebin yayıldığı yerlerde kabul edilmesi kararlaştırıldı. Luther yanlısı prensler bu kararı protesto ettiler. Bu nedenler yeni mezhebe “Protestanlık” adı verilmiştir. Almanya’da 25 yıl kadar süren mücadeleler sonunda taraflar arasında “Ogsburg Antlaşması” imzalanarak Protestanlık resmen tanınmıştır (1555). Bu antlaşmaya göre halk bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girecekti. Bu durum halkın din ve mezhep özgürlüğüne sahip olmadığını göstermektedir.

Reform’un Sonuçları

 • Avrupa’da mezhep birliği bozulmuş, Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıkmıştır.
 • Katolik kilisesi kendisine çeki düzen vererek keşfedilen ülkelerde Hristiyanlığın yayılmasına çalışmıştır.
 • Papa ve din adamlarına duyulan saygı azalmıştır.
 • Katolik mezhebinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları yağmalanmış, topraklarına el konulmuştur.
 • Okullar kilisenin elinden alınmış, laik öğretim kurumları açılmıştır. Böylece kilisenin eğitim ve bilim üzerindeki baskısı ortadan kalkmıştır.
 • Osmanlı Devleti Hristiyan birliğini parçalamak için Reform’u desteklemiş, bu sayede AVrupa içlerine ilerlemesi kolaylamıştır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir